İçine Kapanık İnsanların Kendi Dünyaları

İlk kez modern psikoloji ile tanımlanarak Carl Jung tarafından hayatımıza dahil olan ve hayatın her alanında ön plana çıkan içe dönüklük ve dışa dönüklük bir nevi karakter analizidir. Bazı insanlar hayatlarında dışa dönük olmayı tercih ederken bazıları kendi iç dünyalarında mutludurlar ve dışarıya pek adım atmazlar.

Bu yazımızda sizlere içe dönük insanların hayatlarını derledik.  Buyurun hep birlikte bakalım.
 

1. Bu insanlara vurulan utangaç yaftası son derece yanlış bir düşüncedir. Bu insanlar utangaç veya çekingen değildir.

Bu insanlar için içe dönüklük bir karakter meselesidir. Utangaçlık ise bambaşka bir psikolojik durumdur.
 

2. Dışarıdan aldıkları enerjiyi iç dünyalarına aktarırlar.

Dışarı ile çok fazla diyalog halinde olmazlar. Genellikle kendi içlerinde kurdukları dünyada yaşarlar.
 

3. Adeta hayaller ülkesinde gezerler. Kafalarında bin bir türlü düşünce döner ancak bunu dışarı aktarmazlar.

4. Kafaları karmakarışık olsa da farklı düşünceleri ile ön plana çıkarlar.

Çoğu ressam, düşünür içe dönüktür. Buda içe dönük kişilerin ne denli derin düşündüğünü açıkça gösteriyor.  Van Gogh, Darwin, Newton olarak birkaç örnek sunabiliriz.
 

5. Yaşam alanlarını kendilerine göre dizayn ederler.

İlginç şekilde düzen takıntıları vardır. Kendi içlerinde kurdukları bir düzen çerçevesinde hayat sürerler.
 

6. Odaklanarak çalışırlar.

Kafaya koydukları şeyi başarmadan o işi bırakmazlar. Buda başarının bir sırrıdır. Odaklanarak çalıştıkları içinde iyi iş çıkarırlar.
 

7. Dış dünyaya genellikle kapalıdırlar.

Bir cafede tek başına oturmayı yeğlerler. Yüzeysel sohbetler onların ilgisin çekmez ve bu ortamlardan uzak durmayı tercih ederler.
 

8. Oldukça güçlü bir psikolojiye sahiptirler.

Sürekli iç dünyalarını ve kendilerini dinledikleri için kendilerini çok iyi tanırlar. Bu sebeple güçlü bir duruş onların işidir.
 

9. Dışarıdan soğuk ve itici görünseler de iç dünyaları oldukça eğlencelidir.

İç dünyalarında kurdukları düzenden mutlu oldukları için tek başlarına sıkılmazlar.
 

10. Dostlukları bakidir.

Sadece arkadaşlık kurmak adına yahut bir çıkar çerçevesinde ortamlara katılmadıkları için arkadaşlıkları kalıcıdır.
 

11. Uzaktan bir bakışları sizi tanımada yeterlidir. Empati tam manası ile bu kişilerin işidir. Sizi kırk yıldır tanıyor gibi davranabilirler.

12. Kitaplarla arkadaşlıkları son derece sıkıdır.

Çoğu arkadaştan kitabı daha yakın görürler.
 

13. Ani karar vermez, düşünerek hareket ederler.

Ani karar alma insanı değildirler, her şeyi plan ve proje çerçevesinde gerçekleştirirler.
 

14. Doğaya âşıklardır. Şehrin kalabalığı onlara göre değildir.

15. Yalnız kaldıklarında derin düşüncelere dalarlar. Dışarıdan sorunun ne olduğunu anlamaya imkan yoktur.

16. Somurtkan olarak nitelendirilseler de kendi dünyalarında son derece eğlencelidirler.

17. Tek başlarına kalmaları bir kader gibi görünse de aslında öyle değildir. Bu insanların tek başına olma istekleri kendi tercihidir. Asosyal değil kendi ile sosyaldirler.

Bir kalabalığa dikkatli bakmadığınız sürece bu insanları göremezsiniz.

RedElma.com'a Giriş Yapın
RedElma Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!