Osmanlılar Kayı Boyundan Mı Geldiler?

Tarihimiz hakkında sürekli olarak dile getirilen bir konu. Türk milletini ve diğer milletleri de yaklaşık 6 asır yöneten, 3 kıtada hâkimiyet kuran Osmanlılar hanedanının aslında hangi Türk boyundan geldiği tartışmalar arasında.  Bu tartışmalar; ‘’Osmanlılar Türk değildi’’ Şeklinde de sona eriyor,  ‘’ Osmanlılar Kayı boyundandı’’ Şeklinde de bittiği oluyor, ‘’Osmanlılar zannedildiği gibi Kayı boyundan gelmiyordu’’ Şeklinde de…  İşin aslı ise Kayı boyu meselesinin bir kurgu olduğu.

 Oğuzname’de Türklerin atası Oğuz Han’ın toplam 6 oğlu vardır ( Gün, Ay, Yıldız, Dağ, Gök, Deniz ) ve bunlardan en büyüğü Gün Han’dır. Oğuzname ’ye göre tüm Türk boylarının üstünde egemenlik hakkı, Gün Han oğlu Kayı’ya aittir. Timur ve oğulları ise Oğuzname’de geçen bu kriteri fırsat bilerek Osmanlı Devleti’nin hâkimiyet kurduğu coğrafyanın siyasi bütünlüğünü tehdit etmiştir. Bu durum Yıldırım Bayezid Han’ın aleyhinde gelişmiş ve sonuçlanmıştır. Bu vakadan ders çıkaran Osmanlılar, Yıldırım Bayezid’den sonra tahta geçen oğlu 2. Murad zamanında Yazıcızade ortaya bir iddia attı ve bu iddia; Osmanoğulları’nın Kayı boyundan geldiği yönündeydi. Bu iddia zamanla güçlenerek Osmanlılara itibar kazandırdı. Hatta Fatih Sultan Mehmed Han zamanında da topların üzerine kayı boyu simgesi bastırılmıştır.

Oğuzname destanında geçenlerden yola çıkılarak bu söylemler, Osmanlı Hanedanı’nda ilk defa 15. Yüzyılın ortalarında ortaya atılarak günümüze kadar geçerliliğini korumuştur ancak doğru değildir.

Şeyh Edebali’nin gördüğü o sırlı rüya, Osmanlıların Kayı boyundan geldiği gibi söylemler, Osmanoğulları’nın siyasi itibarını artırma amacı güdülerek vücut buldu ve bugünlere geldi. Her zaman da teori olarak kaldı.


#Tarih, #osmanlılar, #kayı boyu, #gerçekler, #oğuz kağan destanı, #Osmanlı, #Kayı Boyu, #Tarih, #Türk, #millet, #asır, #kıta, #hâkimiyet, #hanedan, #Oğuz Han, #Gün, #Ay, #Yıldız, #Dağ, #Gök, #Deniz, #Yıldırım Bayezid, #taht, #2. Murad, #Timur, #Fatih Sultan Mehmed, #Kayı boyu, #Şeyh Edebali, #Oğuzname, #Yazıcızade, #vaka, #siyasi, #coğrafya, #Gün Han, #Osmanlı Devleti, #Osmanlı Hanedanı, #teori

RedElma.com'a Giriş Yapın
RedElma Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!