Osmanlı Devleti ve İslam

Şu an içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti devleti, anayasal durum itibariyle laik bir devlettir. Tarihimize bakıldığında ise Teokratik yönetim anlayışına rastlamak da mümkündür. Kimine göre sembolik, kimine göre de resmi- kurumsal olarak birer halifelere sahip oldu Osmanlı Devleti. Bugün bu durum halen ideolojik, siyasi tartışmalara konu olmakta. Talas savaşı sonucunda Türklerin kitleler halinde islamiyete geçmesinden sonra başlayan bu süreç, Osmanlı Devlet'ine de uğradı. Ancak Osmanlı Devleti hiçbir zaman Türk örf ve adetlerinden vazgeçmedi. Sürdürdü ve düzenlenen kanunnameler eşliğinde devam ettirdi. Bugün bir şeriat devleti olan İran İslam Cumhuriyeti ile bir zamanların Osmanlı Devleti'ni mukayese ettiğimizde oldukça büyük farklılıklar söz konusu. Dolayısıyla; Osmanlı Devleti islamı uygulayan, yaşatan hatta prensip haline getirirdi. Tabi bu demek değidir ki diğer dinlere olan bakış açısı olumsuz. Aksine diğer din mensubu kişilere, cemaatlere de çeşitli haklar tanımıştır. İspanya'da tutunamayan müslümanlar, yahudiler soluğu Osmanlı Devleti'nde almışlardır. Ama islamiyet ve gaza Osmanlı Devleti tarafınca bir devlet ideolojisi olarak benimsenmiştir. Bu durum, bugün Amerika'nın, demokrasi ideolojisi ile emperyalizmi amaçlamasına da benzetilebilir. Osmanlı Devleti de halifelik makamını bünyesinde barındırarak bulunduğu coğrafyalarda, özellikle Ortadoğu coğrafyasında söz sahibi olmuş, siyasi üstünlük sağlamıştır. 

Osmanlı Devleti'nde padişahlar İslamım koruyucusu niteliğinde olmuştur. Bu durum, Tuğrul Bey zamanlarında da görülmekteydi. Büyük Selçuklu Devletinin kurucusu, Abbasi halifesine bağlılık yemini etmiş ve İslam dünyasında bir statü kazanmıştır. 

2. Abdulhamit döneminde ise Pan-islamizm yani islamcılık, tüm müslümanları tek bir çatı altında birleştirme amacı güdülmüştür. O yıllarda pan-islamizme bu kadar önem verilmesinin sebebi muhtemelen Arapların self determinasyon yani ulusların, milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesi akımından etkilenmesinden korkulmuş olabileceği düşünülüyor.  Osmanlılar, egemenlikleri boyunca inşa etmiş oldukları sayısız islam mimarisi eserleriyle de, İslamiyeti ne denli yaşattıkları ve uyguladıkları hükmü kolaylıkla verilebiliyor.

Osmanlılar, egemenlikleri boyunca inşa etmiş oldukları sayısız islam mimarisi eserleriyle de, İslamiyeti ne denli yaşattıkları ve uyguladıkları hükmü kolaylıkla verilebiliyor. En son olarak ise Osmanlı armasında adalet ve hukukun belirtilmesine yardımcı; terazi, Kur'an gibi sembollerde mevcut.


#Tarih, #Osmanlı Devleti, #İslamiyet, #Osmanlı'da şeriat, #Devlet, #Türkiye, #Cumhuriyet, #anayasal, #laik, #Tarih, #Teokratik, #sembolik, #ideolojik, #Talas savaşı, #İslam Cumhuriyeti, #Amerika, #demokrasi, #emperyalizm, #padişah, #statü, #Pan-islamizm, #islamcılık, #müslüman, #Arap, #egemenlik, #adalet, #hukuk, #terazi, #Kurân

RedElma.com'a Giriş Yapın
RedElma Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!