Atatürk’ün, Yaşamı Boyunca Yazdığı Eserler

 Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca askeri alandaki başarılarıyla tanıdığımız biri olmamalıdır. Kendisi aynı zamanda, eserler yazarak bu eserleri ulusuna bırakmış biridir. En çok 'Nutuk' ve 'Geometri' eserlerini tanısak da, ismini pek duymamış olduğumuz eserleri de mevcuttur.

1.  Takımın Muharebe Talimi

Bu kitap; Berlin Askerî Üniversitesi eski Müdürlerinden General Litzmann'ın "Seferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri" adlı eserinden bir çeviridir. Mustafa Kemal Atatürk o yıllarda daha Selanik'te 3’üncü Ordu karargâhında görevli bir yüzbaşıdır. General Litzmann, Berlin Askerî Üniversitesi eski müdürlerindendir.  Mustafa Kemal bu eserin, ulusuna faydalı olabileceğini düşünmüş ve Almancadan Osmanlıca diline çevrilmiştir. Takımın Muharebe Talimi eseri yalnızca çeviriden ibaret de değildir elbet. Eserin giriş bölümü, Mustafa Kemal’in değerli katkıları ile vücut bulmuştur. Giriş bölümünde ise; bu eserin dilimize çevrilmesindeki önem ve faydadan örnekler eşliği ile bahsedilmiştir. Bu eser, devlete ait olan ordu düzeninin de çağa ayak uydurulması gerektiğini vurgulamıştır.

2. Cumali Ordugâhı

Esere adını veren Cumalı Ordugâhı; Makedonya’da bulunmaktadır. Suphi Paşa'nın komutası altındaki bir grup 10 gün süren eğitimlere, tatbikatlara tabi tutulmuştur. Bu tatbikatlara katılanların arasında Mustafa Kemal de vardır. Gözlem gücünü de kullanarak oluşturmuştur metinlerini. Ayrıca eleştirilerde de bulunmuştur. Metinde kroki de mevcuttur.

3. Babadağ / Fethiye / Muğla

 Hemen hemen 2 bin metre bir yüksekliğe sahip olan Babadağ, paraşütçülerin ilgi odağında. Dilerseniz serin rüzgârlar eşliğinde Babadağ semalarında paraşüt ile süzülebiliyorsunuz.

4. Taktik Tatbikat Gezisi

Mustafa Kemal, bu eserinde daha çok komutanların, pratiğe dayalı olan eğitimlerinin önemi üzerinde durmuştur. Eserin adından da anlaşılacağı gibi yapılan tatbikatların orduya olan etkisi dile getirilmiştir.

5. Bölüğün Muharebe Eğitimi

Bu eser, çeşitli arazilerdeki muharebe, savunma ve taarruz konularını içermektedir. Eserde, arazilerin ateş hattına, savunmaya ve taarruza göre belirlenimi gibi konular işlenmiştir.

6. Zabıt ve Kumandan İle Hasbihal

Mustafa Kemal’in Sofya’daki askeri görev yıllarında, balkanlardaki karışıklığa ilişkin raporlar yayınlayıp o zamanlardaki başkent olan İstanbul’a göndermiştir. Daha sonraki yıllarda Balkan Harbinin kaybedilmesi neticesinde, Mehmet Nuri Conker, bu meseleyi derinlemesine düşünüp ‘Zabıt ve Kumandan ‘ isimli bir eser yayınlar. Bu eseri okuyanların arasında Mustafa Kemal de vardır ve ileride kendi düşünceleri ile bir bütün hale getirerek buna ilişkin bir eser yayınlamayı planlar. Yayınlar da. Eserin ismi ‘ Zabıt ve Kumandan İle Hasbihal ‘ olacaktır. Balkan Harbi’yle ilgili olarak Nuri Conker’in “Ordumuzun son Balkan Harbi’ndeki acıklı yenilgisi, acı bir gerçektir. Hayal kırıklığına uğranıldı.” (s. 75)  tespitini, kendi eserinde şu cümlelerle onaylar Mustafa Kemal: “Evet, pek acı bir gerçek. Senin de açıkladığın gibi bu  uğursuz gerçeğin farkına varanlar da bulunuyordu. Bence, fark etmemek için gafil veya cahil olmak lazımdı.”

7. Nutuk

Bu eserin Atatürk tarafından tam 6 günde okunan uzun bir tarihi eser olduğundan dolayı ‘Nutuk’ adını almıştır. Bu eser okunduğu zamanlar artık Cumhuriyet ilan edilmiş, yeni bir Türk devleti kurulmuştur. Nutuk eserinin orijinali arap alfabeleri ile yazılmıştır ancak harf inkılabının gerçekleştiği yıllardan sonra okunmasının güçleştiği düşünülerek eser latin alfabesine çevrilerek yeniden basılmıştır.

 Nutuk eserinin içeriği ise sırasıyla şu şekildedir.

1919 – 1920 Bağımsızlığa Giden Yol

1. Başlangıç

2. İlk Başarı

3. Güçlenme

4. Bağımsızlığa Giden Yol- Üzerinde

1920 – 1927 Millî İhtilal

1. İç Savaş Yılı

2. Meydan Savaşı Yılı

3. Zafer Yılı

4. Barış Yılı

5. Yeni Türkiye

8. Medeni Bilgiler

1931 senesinde Afet İnanın imzası ile çıkmış bu eser bir süre okullarda öğrencilere okutulmuştur. Eserde Mustafa Kemal, Türk milletinin tarihi süreçte dinin dogmalarına da maruz kalmışlığını açıkça dile getirmektedir. Mustafa Kemal Paşa, laiklik ilkesini neye dayanarak destekliyor? Diye soranlar, bu eseri okusunlar. Atatürk’ün ‘Laiklik’ ilkesinin beslendiği fikirler, Medeni Bilgiler eserindekilerden çok da farklı değil.

9.  Geometri

Gazi Mustafa Kemal, yalnızca askeri bilgilerini ve tecrübelerini Türk ulusuna armağan etmiş dersek yalan olur. Atatürk aynı zamanda hendeseye ( geometri ) ilgi duyan bir askerdi. Geometri kitabındaki yabancı terimleri, kendi ana dilimiz olan Türkçe diline çevirmekle, geometriye en büyük katkısını yapmış oldu. Bugün kullandığımız ‘üçgen’, ‘dörtgen’, ‘eşkenar üçgen’, ‘düzgün beşyüzlü’…vs. gibi terimler, Atatürk’e yalnızca vatan konusunda minnet duymamamız gerektiğini gösteriyor.


#atatürk, #eserler, #yaşanmışlık, #askeri, #tarih, #Geometri, #vatan, #terim, #Türk, #Laiklik, #öğrenci, #Millî İhtilal, #Zafer Yılı, #Barış Yılı, #Gazi Mustafa Kemal, #taarruz, #tecrübe, #Makedonya, #Nutuk, #Cumali Ordugâhı