Kaderine Terk Edilmiş Bir Güzide Eser: Halime Hatun İmareti

Osmanlı döneminde padişah çocuklarının yani şehzadelerin yetiştirildiği merkezlerden biri olan Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde, 16. Yy sonlarında Sultan III. Mehmet tarafından yaptırılan Halime Hatun Külliyesi içerisinde bulunan imaret ve hamam çürümeye terk edildi.

1566 yılında Manisa’da doğan ve burada Sancakbeyliği görevini yürütmüş olan 13. Osmanlı Padişahı sıfatıyla 1595 senesinde tahta çıkan III. Mehmet, sütannesi olan Halime Hatun’un adına onun memleketi olan Gölmarmara’da bir külliye inşa ettirmişti. Cami, medrese ve imarethane gibi çeşitli kullanım alanlarına sahip kısımlardan oluşan külliyeye ek gelir sağlamak maksadıyla sonradan inşa ettirilen hamam ise 1800’lü yılların sonlarına tarihleniyor.

Gölmarmara’yı simgeleyen diyarlardan biri olan tarihi Halime Hatun külliyesinin cami ve medrese bölümü restore edilerek korumaya alınırken aşhane, misafirhane, değirmen, han, çeşme ve çeşitli dükkânlardan oluşan imaret ile hamam odası kendi kaderine terk edilmiş bir şekilde bir kenara itildi.  Zaman geçtikçe farklı eklemeler yapılarak tahribata uğrayan imaretin, okul, lojman, depo ve jeneratör binası gibi bazı amaçlarla kullanıldığı bilgisini ulaştıran yerliler, yönü camiye doğru olan cadde üzerindeki birtakım dükkânların ise günümüzde bile hala kullanılmakta olduğunu ifade etti.

İmaretin içerisindeki tarihi özellikli yapılara süreç içerisinde otantik olmayan, doğallıktan uzak eklemeler yapılarak orijinal dokusu bozulmuş. İmarete ait dükkânlar da bu şekilde fiziksel görünüm bakımından zarara uğratılmış. Günümüz görüntüsü ile yürekleri karartan bu imarethane bir zamanlar okul niyetiyle de kullanılıyordu.

İmaretin kapsamında bulunan ve mutfak amacıyla kullanıldığı düşünülen dört kubbesi olan ve L biçimindeki yapısı ile hamam ünitelerinin iç mekânlarındaki tahribata vurgu yapan insanlar, tarihi ve kültürel miraslara gösterilen ilginin yetersizliği hakkında isyan etti.  Aynı zamanda zemini ve duvarları da parçalanan Halime Hatun İmaretinin harabeye dönen iç mekânlarının Vandalizm eseri duvar çeşitli yazılarla doldurulmuş olması da dikkatlerden kaçmıyor. Gölmarmara’daki bu konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz yöre sakinleri, tarihi yapıların bir an önce dokusuna uygun biçimde restore edilerek bu şekilde koruma altına alınmasını ve kültürel maksatlarla ilçe halkının hizmetine sunulmasını umut ediyor.

Halime Hatun İmaretinin diğer kısımlarında olduğu gibi aşevi olarak kullanılan kısmı da bugün harabeye dönmüş durumda.

Halime Hatun İmaretinin aşevi bölümünü gören yerliler ve ziyaretçiler bu utanç verici manzara karşısında yakınmadan edemiyor.

Büyükşehir Belediyesinin de ilgili projeleri vardı fakat bir türlü hayata geçirilemedi. Bazı yerlerden edindiğimiz bilgilere göre Halime Hatun Külliyesi dâhilindeki imaret, han ve çeşmenin restore edilmesi adına Manisa Büyükşehir Belediyesi iki sene önce bir proje hazırladı. Fakat İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da 2 yıl öncesinde onayladığını öğrendiğimiz restorasyon projesi bir türlü uygulamaya konulmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bu konu ile ilgili açıklamasında,  hazırladıkları bu projenin uygulamaya konulması için gerekli merci olan Vakıflar Genel Müdürlüğü ile protokol talebinde bulunulduğu ama Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sözünü ettiğimiz bu projeyi 2018 yılı yatırım programına dahil ettiğinden dolayı uygulamanın bu kurum tarafından gerçekleştirileceği belirtiliyor.


#Külliye, #Osmanlı mirası, #tarihi ve kültürel değerler, #restorasyon, #Osmanlıdan kalma eserler, #han, #hamam, #imarethane, #tarihi eserler

RedElma.com'a Giriş Yapın
RedElma Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!