Varlık Şirketi Nedir, Ne İş Yapar?

Varlık şirketi, ülke ekonomisi içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Özellikle bankalar ve benzer finans kuruluşlarının tahsil edemedikleri alacakları devir alır ve karşı taraftan tahsil etmeye çalışırlar. Bu şirketler, devir aldıkları alacakları yeniden yapılandırma yöntemi ile borçlulardan almaya çalışırlar.

2006 yılında yayımlanan Varlık yönetim şirketleri yönetmeliğine göre faaliyet gösterirler. Bu şirketler Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından denetlenmektedirler. Tüm faaliyetleri denetim altında olan bu şirketler, alacaklı ve borçlulara karşı belli sorumlulukları içerisinde barındırmaktadır.

Varlık Şirketi Ne İş Yapar?

Varlık şirketleri, bankaların orta ve uzun vadede tahsil edemediği alacakları öncelikle belli bir anlaşma ile kendi üstüne alır. Devir aldıkları bu alacakları yine orta ve uzun vadede yapılandırır ve borçlulardan tahsil eder.

Bankalar Kredi Alacaklarını Neden Varlık Şirketlerine Devir Eder?

Bilindiği üzere bankaların müşterilerine sunmuş oldukları kredilerin yasal takibe girmesi negatif bir durumdur. Bu problem hem bilanço, hem de kredi kurumlarında olumsuz olarak kabul edilir. Özellikle tahsil süresi uzadıkça bankaların bilançoları negatife dönmeye başlar. Bunun önüne geçmek adına bankalar, belli bir komisyon ya da ücret karşılığında tahsil edemediği kredileri varlık şirketlerine devir eder.

Bu tür devir işlemlerinin yapılabilmesi için kredinin ortalama 2 yıl kadar tahsil edilememiş olması gerekiyor. Bu sürenin öncesinde kredilerin varlık şirketlerine devir edilmesi kanunen mümkün değildir. Yapılan devir sonrası müşteri ile banka arasında hukuki bir durum kalmaz. Borçlu olan kişinin muhatabı varlık şirketi olur.

Varlık Şirketi Nasıl Çalışıyor, Avantajları Var Mı?

Varlık şirketi finans kurumlarıyla belli bir anlaşma ile borçları devir alır. Bu aşamadan sonra kredi limiti, borçlunun durumu ve yasal faiz oranları çerçevesinde yeniden yapılandırmaya gider. Varlık şirketleri alacakları tahsil etmek için karşı tarafla anlaşma yolunu dener. Mevcut toplam borç tutarı üzerinden belli oranlarla indirim ve avantajlı teklifler sunar. Bu aşamada anlaşma sağlanamaması halinde ise haciz yoluna gitmektedir. Varlık şirketlerinin haciz takibi yapma imkânı yasal olarak mevcuttur. Az önce de ifade ettiğimiz gibi haciz öncesi anlaşma yollarını denemek ister.


#Varlık Şirketi, #ülke, #ekonomi, #önemli, #konum, #banka, #finans, #şirket, #devir, #yöntem, #faaliyet, #alacak, #borç, #Devir, #Kredi, #bilanço, #kredi limiti, #borçlu, #tahsil etmek, #toplam, #imkân

1 oy
0 oy
0 oy
0 oy
0 oy
0 oy
0 oy

Ne Düşünüyorsun ?

RedElma.com'a Giriş Yapın
RedElma Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!