Reklam Klişeleri

Aynı model reklamlar ve bunların, yaratıcılıktan yoksun bırakılarak sürdürülmesi.