Değerleri koruma amacı güderken yapılan hatalar

Bizi biz yapan nedir? Ne olmalıdır?

Reklam Klişeleri

Aynı model reklamlar ve bunların, yaratıcılıktan yoksun bırakılarak sürdürülmesi.