Solunum Sistemimiz Nasıl Çalışır

Solunum sistemimiz, canlılar arasında en gelişmiş sistemlerden biridir, nefes alırız ve veririz. Bu kadar basit bir işlevin altında çok karmaşık işlemler var. 

Fotosentez Nasıl İşliyor

Dünyamızın akciğerleri olarak yeşil bitkileri ve ağaçları gösteririz. Bunun nedeni insanların ve bir çok diğer canlıların doğaya karbon dioksit bırakması ve ortamdan oksijen almasıdır.

Sigaranın Zararları Nelerdir

Atmosferdeki oksijen içeriği yüzde 23 oranındadır ve tüm canlı organizmalar için hayati önem taşır. Oksijen kalitesi tüm vücut sistemlerimizi etkiler

Dolaşım Sistemi Bozuklukları

Dolaşım sistemi insan hayatının en önemli sistemidir, başka bir ifadeyle bazı hayati faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan en önemli sistemdir diyebiliriz.

Mars’ı Yaşanabilir Kılmak, Yeni Bir Dünya

Dünyanın şartlarına göre evrimleşmiş bir canlı, dışarıda da uyum sağlayabilecek mi?