Dolaşım Sistemi Bozuklukları

Dolaşım sistemi insan hayatının en önemli sistemidir, başka bir ifadeyle bazı hayati faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan en önemli sistemdir diyebiliriz.

Ödem Atmanın Yolları

Özellikle de havaların ısınmaya başlaması ile beraber damarların genişlemesi sonrasında ayaklarda ve bacaklarda ortaya çıkan genişleme sonrasında bu bölgelerde geçici ödem sorunu kendini gösterebiliyor.