Beynimizdeki Bölümler ve İşlevleri

Beynimiz organik bir bilgisayardır. Gizemli yapısı ile bizleri oldukça şaşırtır. Aynı zamanda kendi kendine düşünen tek organımızdır da diyebiliriz. Beynimiz, sağ ve sol olmak üzere iki ana kısma ayrılmıştır. Bu iki kısım arasında köprü görevi gören bir yapı mevcuttur; buna da Kopus Callosum adı verilir. Beynin en dış yapısında neokorteks dediğimiz yapı vardır. Bu yapı insan beyninde daha aktiftir ve daha büyük bir kısmı kapsar. Bizi hayvanlardan ayıran önemli farklılığın sebebinin neokorteks olduğu düşünülür. Beynimiz, milyarlarca nörona ve destek hücreleri de diyebileceğimiz glialara ev sahipliği yapar. Beyin hücresi olan nöronlar arası sinyal kopukluğunda da çoğu nörolojik problemler meydana gelir. Halk arasında ‘deli’ denilen kişiler genelde bu sorunlardan mustarip kişilerdir, medikal tanımlama budur. Beynimizin farklı işlevlere sahip olan farklı kısımları vardır.

Şimdi beynimizde yer alan bu bölümlere ve fonksiyonlarına değinelim;

1. Beyin Sapı

Beyin sapı, ismi üzerinde beyinden uzanan bir yapıdır. Çeşitli göz hareketleri, mimikler, işitme gibi işlevlerin yerine getirilmesinde bu bölge sorumludur. Yine bu bölgede yer alan ve omurilik soğanı adını verdiğimiz Medulla Oblangata; istemsiz kas hareketleri, solunum, dolaşım, sindirim ve boşaltım sistemini üzerinde etkilidir. Medulla Oblangata ’da yer alan bir parça daha vardır bu da,  uyanık kalmamızı ve dikkatimizi toplamamızı sağlar. Bu yapıya da Retiküler Aktive Edici Sistem adı verilir.

Beyin sapı bunları bünyesinde tutan kompleks bir yapıdır.

2. Beyincik

Beyincik, oldukça sanatsever bir kısımdır. Şöyle ki; Dans eden bir balerin, en ince ayrıntısına kadar resim çizen usta bir ressam bu yeteneklerini, beyinlerinde yer alan beyinciğe borçlu diyebiliriz. İnce motor hareketleri, vücudumuzun duruşunu ayarlamada, dengemizi sağlayabilmede Beyincik, önemli bir şekilde rol oynar.

3. Hipofiz Bezi

Hipofiz bezi, beynin alt kısmında konumlanmıştır. Türk eyeri anlamına gelen Sella Turcica denen kemiksi bir yapıda yer almaktadır. Hormon salınımının komuta merkezi de burasıdır. Hipotalamusun beyin ile hormonal sistem arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek için hipofiz bezini kullanır.

4. Hipotalamus

Hipotalamus da az önce açıkladığımız hipofiz bezine mesaj iletiminden sorumlu olan yapıları bünyesinde barındırır. Sempatik sinir sistemini denetler. Homeostasi ( iç denge )’yi korur. Bazı hormonların yapımında rol oynar.

5. Limbik Sistem

 Bu sistem ise oldukça ilkeldir. Canlıların büyük bir çoğunluğunda mevcuttur. İçgüdüsel davranışlarımızı düzenler. Psikoanalitik çerçevede incelendiğinde ise alt benlik ( ID ) burayla ilişkilendirilir. Beynimizin iyice içerisinde konumlanmıştır. Hipokampus, Hipotalamus, amigdala yapılarını içerir. Bunlardan hipokampus olanı, kısa süreli hafızadan sorumludur.

6. Frontal loblar

Beynimiz aynı zamanda bölgesel olarak 5 ana loba da ayrılır. Frontal lob bunlardan bir tanesidir ve en büyük olanıdır. Beynimizin ön kısmında bulunur. Frontal lobun ön tarafındaki prefrontal korteks ise bizleri birer medeni canlılar yapan alandır, davranışları düzenler.

7. Oksipital Lob

 Bu lobun yeri beynimizin arka kısmındadır. Görmeden sorumlu bir kısımdır. Yani, gözümüzdeki retinadan gelen sinyalleri görme duyusuna dönüştürür.

8. Paryetal Lob

Bu lob ise geniş bir duyu alanı barındırır. Duyuları sinyallerini değerlendirmede etkili bir lobdur.

9. Temporal Lob

Kulaklarımızın bulunduğu alanda lokalize olmuşlardır sağ ve sol Temporal lob olarak. Hatırlamada önemli bir rol oynar. Onun dışında konuşma, duyma gibi fonksiyonların görülmesinde etkili bir merkezdir.

Diğer lob da daha önce tanımlamasını yaptığımız beyinciktir. Tün bu loblardan, sağ-sol olmak üzere ikişer tane vardır.


#Beyin, #loblar, #bölümler, #işlev, #mekanizma, #Gizem, #bilgisayar, #Bölüm, #İşlev, #hücre, #deli, #Beyin, #Beyin Sapı, #Oblangata, #Medulla, #Retiküler, #kompleks, #Beyincik, #Hipofiz Bezi, #Sella Turcica, #Hipotalamus, #Homeostasi, #Limbik, #Canlı, #Frontal Loblar, #Oksipital Lob, #Paryetal Lob, #Temporal Lob, #Kulak, #Temporal lob, #Duyu, #sinyal, #göz, #retina

RedElma.com'a Giriş Yapın
RedElma Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!